Асоціація ОРЕМ-Україна
Суворова, 4/6 Киев
+380445904508 +380445904508

Нормативна база

Нормативно-правова база


Енергетична стратегія України до 2035 року

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text


 Закони України:


Закон України від 13.04.2017 № 2019-VII «Про ринок електричної енергії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text


Закон України від 01.07.1994 № 74/94-ВР «Про енергозбереження»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80#Text


Закон України від 22.09.2016 № 1540-VIII «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19#Text


Закон України від 20.04.2000 № 1682-III «Про природні монополії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14#Text


Закон України від 05.04.2005 № 2509-IV «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2509-15#Text


Закон України від 20.02.2003 № 555-IV «Про альтернативні джерела енергії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text


Закон України від 02.03.2015 №222 «Про ліцензування видів господарської діяльності»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text


Закон України від 25.12.2015 №922 «Про публічні закупівлі»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text


Закон України від 10.12.1991 № 1956-XII «Про товарні біржі»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12#Text


Закон України від 11.01.2001 № 2210-III «Про захист економічної конкуренції»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text


Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text


Закон України від 09.07.2010 № 2480-VI «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2480-17#Text


Акти Кабінету Міністрів України:


Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-97-%D0%BF#Text


Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2009 № 126 «Про особливості приєднання до електричних мереж об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/126-2009-%D0%BF#Text


Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263 «Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-2015-%D0%BF#Text


Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2019-%D0%BF#Text


Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 499 "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами  та Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/499-2019-%D0%BF#Text


 

Акти НКРЕ, НКРЕКП:


Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1470874-17#Text


Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1469874-17#Text


Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1468 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1468874-17#Text


Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1467874-17#Text


Постанова НКРЕКП від 09.11.2017 № 1388 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1388874-17#Text


Постанова НКРЕКП від 01.08.2017 № 990 «Про затвердження Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0990874-17#Text


Постанова НКРЕКП від 29.12.2017 № 1618 «Про затвердження Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1618874-17#Text


Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308 «Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18#Text


Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 «Про затвердження Правил ринку»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18#Text


Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 «Про затвердження Кодексу системи передачі»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18#Text


Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 «Про затвердження Кодексу систем розподілу»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#Text


Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18#Text


Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#Text


Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18#Text


Постанова НКРЕКП від 19.06.2018 № 459 «Про затвердження Порядку збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0459874-18#Text


Постанова НКРЕКП від 23.08.2018 № 893 «Про затвердження Методики визначення доступної пропускної спроможності міждержавних перетинів (міждержавних електричних мереж України)»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0893874-18#Text


Постанова НКРЕКП від 04.09.2018 № 955 «Про затвердження Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0955874-18#Text


Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175 «Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1175874-18#Text


Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1176 «Про затвердження Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1176874-18#Text


Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 «Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1177874-18#Text


Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1178 «Про затвердження Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника «останньої надії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1178874-18#Text


Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1179 «Про затвердження Порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1179874-18#Text


Постанова НКРЕКП від 18.12.2018 № 1965 «Про затвердження Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1965874-18#Text


Постанова НКРЕКП від 05.02.2019 № 156 «Про затвердження Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0156874-19#Text


Постанова НКРЕКП від 22.04.2019 № 585 "Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0585874-19#Text


Постанова НКРЕКП від 26.04.2019 № 635 "Про затвердження Методики формування цін на допоміжні послуги"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0635874-19#Text


Постанова НКРЕКП від 02.07.2019 № 1333 "Про затвердження Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1333874-19#Text


Постанова НКРЕКП від 09.07.2019 № 1381 "Про затвердження Методики розрахунку плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що надаються оператором системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1381874-19#Text


Постанова НКРЕКП від 13.12.2019 № 2804 "Про затвердження Порядку продажу та обліку електричної енергії, виробленої споживачами, а також розрахунків за неї"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2804874-19#Text


Постанова НКРЕКП від 17.12.2019 № 2896 "Про встановлення для оператора системи передачі та операторів систем розподілу граничної нижньої межі обов'язкової купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед"" https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2896874-19#Text


Постанова НКРЕКП від 08.04.2020 № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0766874-20#Text


 

Акти міністерств та відомств:


Наказ Міністерства палива та енергетики України від 21.06.2003 № 322 «Про затвердження Положення про проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0565-03#Text


Наказ Міністерства палива та енергетики України від 02.06.2008 № 303 «Про затвердження Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0673-08#Text


Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 29.09.2014 № 680 «Про затвердження Порядку підготовки системним оператором плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років та Порядку оприлюднення плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1532-14#Text


Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.08.2018 № 448 «Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1076-18#Text


Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.06.2019 № 272 «Про утворення Аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами»

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245398571


Регламент організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі  «Українська енергетична біржа», затверджений Протоколом Аукціонного комітету від 25.06.2019 №1

https://www.ueex.com.ua/files/electric-power-25-06-2019.pdfАкти законодавства Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики:


Договір про заснування Енергетичного Співтовариства від 25.10.2005 (дата набрання чинності для України: 01.02.2011)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_926#Text


Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами від 16.09.2014 № 1678-VII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#Text


Директива про заходи для забезпечення безпеки інвестування до системи електропостачання та інфраструктури від 18.01.2006 №2005/89/ЄС

https://euea-energyagency.org/wp-content/uploads/2012/08/Directive_2005_89_ES_unofficial_translation.pdf


Директива про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел 23.04.2009  №2009/28/ЄС

https://saee.gov.ua/documents/dyrektyva_2009_28.pdf


Директива про спільні правила внутрішнього ринку електричної енергії від 13.07.2009 № 2009/72/ЄС

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245023098&cat_id=162176


Регламент (ЄС) про умови доступу до мережі транскордонного обміну електроенергією від 13.07.2009 №714/2009

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245023094


ІРИНА ЗАВАДА Президент Асоціації операторів розподільчих електричних мереж України

Біографічна довідка:

Ірина Завада була призначена Президентом Асоціації операторів розподільчих електричних мереж України 21 грудня 2020. З 2014 року обіймає посаду заступника Генерального директора з  регуляторної політики АТ «Вінницяобленерго». Працювала на посаді заступника Генерального директора в таких провідних енергетичних компаніях як ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна енергетична компанія», ВАТ ЕК «Дніпрообленерго». Впродовж більш ніж 25-річного досвіду роботи займала керівні посади в сфері корпоративних фінансів та комунікацій з питань розвитку бізнесу, тарифоутворення, інвестицій, у тому числі керувала відділом з регулювання нафтогазового комплексу НКРЕКП. Вищу освіту отримала в 1987 році в Київському національному університеті будівництва та архітектури та в 2003 році в Міжрегіональній академії управління  персоналом. Має Сертифікат про закінчення  навчального курсу Світового Банку щодо регулювання природних монополій (Університет у Флориді, США). В минулому член громадянського парламенту жінок України, комітет промислової політики.

Юрій Касіч Віце-Президент Асоціації операторів розподільчих електричних мереж України

Біографічна довідка:

Юрій Касіч був призначений Віце-Президентом Асоціації операторів розподільчих електричних мереж України 21 грудня 2020 року. З 2018 року і до цього часу працює директором ТОВ «ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ», який є оператором частини малих ГЕС в Україні.
В 2014-2015 роках очолював ДП «НЕК «Укренерго». Починаючи з 1994 року працює лише в сфері енергетики. Впродовж кар’єри працював на керівних посадах в провідних енергопостачальних компаніях України. Вищу освіту отримав в 1994 році в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Експерт CIGRE.

Михайло Ільницький Член Президії Асоціації операторів розподільчих електричних мереж України

Біографічна довідка:

Ільницький Михайло був обраний Членом Президії Асоціації операторів розподільчих електричних мереж України 21 грудня 2020 року. З 2018 року працює в АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" та на даний час обіймає посаду Голови Правління АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". До того часу працював у ПАТ «Сумиобленерго» на посаді Комерційного директора та у ПАТ “Прикарпаттяобленерго” на посаді Заступника директора з енергозбуту по енергонагляду. Вищу освіту здобув у 2003 році у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. У 2006 році закінчив Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. З 2019 року навчається у Міжнародному Інституті Менеджменту (Київ) за програмою SE MBA. Є депутатом Чернігівської обласної ради.

Андрій Поліщук Член Президії Асоціації операторів розподільчих електричних мереж України

Біографічна довідка:

Андрій Поліщук був обраний Членом Президії Асоціації операторів розподільчих електричних мереж України 21 грудня 2020 року. З 2014 року займає посаду генерального директора АТ «Вінницяобленерго». У 2012 ­ 2014 рр. працював комерційним директором АТ «Вінницяобленерго» та ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання». 2003 - 2012 роки працював заступником директора у Вінницьких міських електричних мережах. 1995 - 2003 роки займав різні посади у АТ «Вінницяобленерго». Вищу освіту здобув у 2001 р. у Вінницькому державному технічному університеті. У 2013 р. закінчив Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Кандидат технічних наук. Дисертацію захистив у 2011 році. З 2018 року - доцент кафедри електричних станцій та систем факультету електроенергетики та електромеханіки Вінницького національного технічного університету. Є депутатом Вінницької обласної Ради.

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, морально устарел,
и не может нормально отображать сайт.

Пожалуйста, скачайте любой из следующих браузеров: